۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه


کتاب های علی خویه Books Ali Khvyh
صفحه نخست www.alikhooyeh.blogfa.com Home www.alikhooyeh.blogfa.com
۱- سبک های تبلیغات 1 - style advertising
۲- تکنیک ها و تاکتیک های تبلیغات و بازاریابی 2 - techniques and tactics of advertising and marketing
۳- مدیریت استراتژیک تبلیغات 3 - Strategic Advertising Management
۴- تبلیغات تریزی واصول حل خلاقانه مسائل بازریابی و تبلیغات 4 - Advertise Tryzy Vasvl Bazryaby solve problems creatively and advertising
۵- ان ال پی در تبلیغات فروش و ارتباطات 5 - NLP in advertising sales and communication following
۶- مهندسی تبلیغات و بازاریابی 6 - Advertising and Marketing Engineering
جلد کتاب تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات و بازاریابی Book Cover tactics and advertising and marketing techniques
تالیف دکتر احمد روستا و مهندس علی خویه Compilation village doctor and an engineer Ahmed Ali Khvyh
انتشارات سیته Publications Syth
به نام او His name
که همه هستی از اوست All of which are owned


چگونه تبلیغ کنیم(3) How to Promote (3)
تبلیغات تریزی Advertise Tryzy
TRIZ Advertisng TRIZ Advertisng
تئوری حل خلاقانه مسائل تبلیغات بازاریابی Theory to solve problems creatively marketing advertising
تالیف و ترجمه: Compilation and Translation:
مهندس علی خویه Engineer Ali Khvyh
کتابی برای پیشبرد و گسترش مهندسی بازاریابی و تبلیغات Book to promote and expand the Engineering Marketing and Advertising
راز تجارت Trade Secret
مولف Author
علی خویه فهیمه احمدی مرضیه خویه و علیرضا خویه Marzieh Ahmadi Ali Khvyh Fahimeh Khvyh and Alireza Khvyh
انتشارات رسا Publications Rasa
تقدیم به جامعه بازاریابی و تبلیغات Society dedicated to marketing and advertising
مهندسی ذهن یا ان ال پی در Engineering mind or successive NLP
تبلیغات فروش و ارتباطات Advertising Sales and Communications
تالیف و ترجمه: Compilation and Translation:
مهندس علی خویه Engineer Ali Khvyh
کتابی برای پیشبرد و گسترش مهندسی تبلیغات و روابط عمومی Book to promote and develop advertising and public relations engineering
به نام خالق هستی Creator name مجموعه کتاب های علی خویه www.khooyeh.com Collection of books Ali Khvyh www.khooyeh.com
مشاور محقق مولف مجری و مدرس Author enforcement consultant researcher and lecturer
ارتباطات، تجارت، بازرگانی، بازاریابی، تبلیغات، فروش و خلاقیت Communications, trade, business, marketing, advertising, sales and creativity
گروه فکرآذین Group Fkrazyn
www.khooyeh.com www.khooyeh.com
khooyehali@yahoo.com khooyehali@yahoo.com
09122991608 09122991608
برای تهیه کتاب ها می توانید با شماره های پخش رسا 66415040 و 33552188 تماس حاصل نمایید. For the preparation of book you can play loud numbers 66415040 and 33552188, please contact.

نام کتاب Title
مولفان Authors
ناشر Publisher


1 1
مهندسی ذهن و ان ال پی در ارتباطات، بازاریابی و تبلیغات Following the engineering mind and NLP in communication, marketing and advertising
دکتر احمد روستا و مهندس علی خویه Ali Ahmad village doctor and an engineer Khvyh
رسا Expressive
2 2
شیوه های حل خلاقانه مسائل بازاریابی و تبلیغات- - Ways to solve problems creatively Marketing and Advertising - -
تبلیغات تریزی Advertise Tryzy
دکتر احمد روستا و مهندس علی خویه Ali Ahmad village doctor and an engineer Khvyh
رسا Expressive
3 3
راز تجارت Trade Secret
نکات ساده، کلیدی و کاربردی از تجارت، بازرگانی، بازاریابی، ارتباطات، فروش، تبلیغات و خرید Simple points, and key business applications, business, marketing, communications, sales, advertising and shopping
علی خویه، مرضیه خویه، فهیمه احمدی، علیرضا خویه و ... Ali Khvyh, Marzieh Khvyh, Fahimeh Ahmadi, Alireza Khvyh and ...
مولف Author
4 4
مدیریت استراتژیک تبلیغات بازاریابی Strategic Management Advertising Marketing
دکتر احمد روستا و مهندس علی خویه Ali Ahmad village doctor and an engineer Khvyh
رسا Expressive
5 5
بازاریابی املاک و مستغلات – راهکارهای علمی و عملی انتخاب، خرید، فروش، اجاره و رهن ساختمان ملک و آپارتمان Real Estate Marketing - scientific and practical strategies for selection, purchase, sale, lease and mortgage property and apartment building
علی خویه و فهیمه احمدی Khvyh and Fahimeh Ali Ahmadi
مولف Author
6 6
سبک های تبلیغات Advertising style
تئوری ها و سبکهای تبلیغات Theories and styles of advertising
دکتر محمود محمدیان و مهندس علی خویه Doctor and engineer Ali Mahmoud Mohammadian Khvyh
رسا Expressive
7 7
تکنیک ها و تاکتیک های تبلیغات Propaganda techniques and tactics
دکتر احمد روستا و مهندس علی خویه Ali Ahmad village doctor and an engineer Khvyh
سیته Syth
8 8
سی دی آموزشی راز تجارت(1) Educational CD Trade Secret (1)
علی خویه مرضیه خویه علیرضا خویه Alireza Ali Khvyh Marzieh Khvyh Khvyh
رسا و مولف Expressive and author
9 9
طراحی و چیدمان فروشگاه و محل کسب و کار Store design and layout and location of business
علی خویه و فهیمه احمدی Khvyh and Fahimeh Ali Ahmadi
مولف Author
در دست چاپ In print
10 10
مهندسی فروش Sales Engineering
11 11
خلاقیت کاربردی Applied Creativity
در حل مشکلات و مسائل زندگی و کسب و کار Problems and issues of life and business
علی خویه و فهیمه احمدی Khvyh and Fahimeh Ali Ahmadi
مولف Author
در حال We
چاپ Print
12 12
مهندسی تبلیغات تجاری و بازرگانی Commercial advertising and commercial engineering
علی خویه و فهیمه احمدی Khvyh and Fahimeh Ali Ahmadi
مولف Author
در حال We
چاپ Print
و چندین اثر دیگر در دست تالیف ترجمه و اجرا ...... And several of the other translations compiled and run ......
تقدیم به جامعه بازاریابی و تبلیغات Society dedicated to marketing and advertising
به نام خدا The name of God


مدیریت استراتژیک تبلیغات(1) Strategic Advertising Management (1)
تالیف و ترجمه: Compilation and Translation:
دكتر احمد روستا و مهندس علي خويه Dr. Ahmed Ali village engineer Khvyh
1386 1386
http://www.freeuploadimages.org/images/x0yzod42jivkoo7v2ld6.jpg http://www.freeuploadimages.org/images/x0yzod42jivkoo7v2ld6.jpg

مدرس دانشگاه سخنران مشاور محقق و مجری برنامه ها پروژه ها و سیستم های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش - مولف و مترجم 7 اثر تخصصی - عضو انجمن های ملی و بین المللی - ارایه بیش از 900 ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی- همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی- ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی - سخنرانی در بیش از ده ها سمینار مختلف - مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما - عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و.... University lecturer and consultant teacher researcher project executive programs and systems business and creative marketing communications advertising sales - author and translator of 7 Professional - Member of national and international - offering more than 900 hours of courses and workshops, and practical administrative organizations and companies and national and international institutions - executive and technical cooperation with different prestigious and well-known international brands - offering more than 100 specialized paper title - more than a dozen lectures in various seminars - some guests and expert TV and radio programs - Member of Editorial Board of various publications and ....
صفحه نخست Home پست الکترونیک Email آرشیو وبلاگ Blog Archive
RSS RSS
POWERED BY POWERED BY BLOGFA.COM BLOGFA.COM


مترجم وب سایت

دوشنبه 16 فروردين 1389
فراواني يا كاميابي بزرگ، معمولاً زماني از راه مي رسد كه هرگز چشم داشت آن را نداريد.,فلورانس اسكاول شين

_addload(function(){_setupIW();_csi('fa','en','http://alikhooyeh.blogfa.com/page/alikhooyehbook.aspx');});
متن پارسی به زبان اصلی:
علی خویه، مرضیه خویه، فهیمه احمدی، علیرضا خویه و ...
در ارائه یک ترجمه بهتر همکاری کنید


انجمن بازاریابی و تبلیغات دانشگاه تهران برگزار خواهد نمود Marketing and Advertising Forum will be held in Tehran University
انجمن بازاریابی و تبلیغات دانشگاه تهران برگزار خواهد نمود Marketing and Advertising Forum will be held in Tehran University ادامه مطلب Read more
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(161);
نظر بدهید

اصول و فنون مذاکره 5 Principles and techniques of negotiation 5
اصول و فنون مذاکره 5 Principles and techniques of negotiation 5
ادامه مطلب Read more
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(160);
نظر بدهید

اصول و فنون مذاکره 4 Principles and techniques of negotiating 4
اصول و فنون مذاکره 4 Principles and techniques of negotiating 4 ادامه مطلب Read more
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(159);
نظر بدهید

اصول و فنون مذاکره 3 Principles and techniques of negotiation 3
اصول و فنون مذاکره 3 Principles and techniques of negotiation 3
ادامه مطلب Read more
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(158);
نظر بدهید

فنون مذاكرات تجاري2 2 technology trade negotiations
فنون مذاكرات تجاري۲ 2 technology trade negotiations ادامه مطلب Read more
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(157);
نظر بدهید

فنون مذاكرات تجاري1 Technology trade negotiations 1
فنون مذاكرات تجاري ۱ Technology trade negotiations 1
ادامه مطلب Read more
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(156);
نظر بدهید

نمونه برنامه های ترفیع و پیشبرد فروش Sample programs and advance sales promotion
نمونه برنامه های ترفیع و پیشبرد فروش...... Sample programs and advance sales promotion ......
نمونه کاربردی برای یک شرکت ... Sample application for a company ...
http://www.namayeshgah-majale.com/%5Cuploads%5C1_29_Market&Marketing4.pdf http://www.namayeshgah-majale.com/% 5Cuploads% 5C1_29_Market & Marketing4.pdf
ادامه مطلب Read more
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(155);
نظر بدهید

160 پیشنهاد به مدیران بازاریابی فروش و ارتباطات 160 proposed sales and marketing managers Communications
160 پیشنهاد به مدیران بازاریابی فروش و ارتباطات 160 proposed sales and marketing managers Communications ادامه مطلب Read more
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(154);
نظر بدهید

برخی از مطالب مدیریت بازاریابی خلاق مهندسی بازاریابی Some creative content Marketing Management Marketing Engineering
برخی از مطالب مدیریت بازاریابی خلاق مهندسی بازار Some of the content management market marketing creative engineering
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(153);
آرشیو نظرات

برخی از مطالب مهندسی فروش مدیریت فروش فروشنده حرفه ای Some materials engineering professional salesman selling sales management
https://docs.google.com/fileview?id=0B_T89chFT7N0OWQ2MDhmOTMtZmRhMy00MWU0LTkzOTEtNWZiNzkyMzVkOGQx&hl=en_GB https: / / docs.google.com / fileview? id = 0B_T89chFT7N0OWQ2MDhmOTMtZmRhMy00MWU0LTkzOTEtNWZiNzkyMzVkOGQx & hl = en_GB
برخی از مطالب مهندسی فروش مدیریت فروش و فروشنده حرفه ای Some of the content sales engineering and sales management professional seller
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(152);
آرشیو نظرات

مطالب بخش یک از سمینار مدیریت و مهندسی نمایشگاه Contents of a seminar on Management and Engineering Fair
مدیریت و مهندسی نمایشگاه https://docs.google.com/fileview?id=0B_T89chFT7N0ODU1NzQxMjMtZmQ3OC00OTc5LWJlN2QtMzQwYWRkMjNmNzI4&hl=en Management and Engineering Fair https: / / docs.google.com / fileview? id = 0B_T89chFT7N0ODU1NzQxMjMtZmQ3OC00OTc5LWJlN2QtMzQwYWRkMjNmNzI4 & hl = en
مطالب بخش یک از سمینار و کارگاه مدیریت و مهندسی نمایشگاه Contents of a seminar and workshop management and Engineering Fair
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(151);
آرشیو نظرات


https://docs.google.com/fileview?id=0B_T89chFT7N0OTQzOGVlOGQtMjc2Mi00OTY3LThiODAtZWI3MDg3NTc2MDFm&hl=en https: / / docs.google.com / fileview? id = 0B_T89chFT7N0OTQzOGVlOGQtMjc2Mi00OTY3LThiODAtZWI3MDg3NTc2MDFm & hl = en
مجموعه کتابهای علی خویه Collection Books Ali Khvyh
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(150);
آرشیو نظرات

مهندسی خلاقیت در نفوذ به بازارهای فعلی و جدید Engineering creativity in the current markets and penetrate new
ادامه مطلب Read more
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(149);
آرشیو نظرات

مهندسی خلاقیت در نفوذ به بازارهای فعلی و جدید Engineering creativity in the current markets and penetrate new
به زودی سمینار و کارگاه آموزشی((( مهندسی خلاقیت در نفوذ به بازارهای فعلی و جدید- بازاریابی و فروش خلاق ))) در اصفهان برگزار خواهد شد برای اطلاعات بیشتر با شماره های ۷۷۷۲۵۵۲ ۰۳۱۱ تماس حاصل نمایید Soon Seminar and Workshop (((engineering creativity in current and new market penetration - Creative Marketing & Sales))) will be held in Isfahan, the numbers for more information please contact 0311 7772552

+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(148);
آرشیو نظرات

اسرار تجارت بین الملل(1) Secrets of International Trade (1)
کتاب Book
اسرار تجارت بین الملل (۱) Secrets of International Trade (1)
تالیف و ترجمه : علی خویه و فهیمه احمدی Compilation and Translation: Ali Ahmadi Khvyh and Fahimeh
به زیر چاپ رفت To printed
این کتاب حاوی نکات بسیار مهم از مهارت های تجارت بین الملل شیوه های انچام و اجرای تجارت و بازارگانی بین الملل This book contains very important points of skills in international business practices and implementing trade and Bazargany Ancham International
صدها نکته کاربردی از بازاریابی ارتباطات تبلیغات خرید و فروش بین المللی Practical point of hundreds of marketing communications advertising buying and selling international
تاجران حرفه ای بین الملل Professional traders International
فنون تجارت بین الملل Techniques of international trade
تجارت خلاق Creative business
بازاریابی خلاق بین الملل Creative Marketing International
..... .....
مهارتهای تجارت بین الملل International Business Skills
مهارت های فروش وبازاریابی بین الملل International sales skills Vbazaryaby
قراردادهای بین المللی International agreements
واردات و صادرات Import and Export
ارتباطات بین المللی .... International Communication ....
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(147);
آرشیو نظرات

اسرار تجارت بین الملل(1) Secrets of International Trade (1)
+ نوشته شده در ساعت توسط گروه فکر آذین + I think the time by groups decorate
GetBC(146);
آرشیو نظرات
مدرس دانشگاه سخنران مشاور محقق و مجری برنامه ها پروژه ها و سیستم های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش - مولف و مترجم 7 اثر تخصصی - عضو انجمن های ملی و بین المللی - ارایه بیش از 900 ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی- همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی- ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی - سخنرانی در بیش از ده ها سمینار مختلف - مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما - عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و.... University lecturer and consultant teacher researcher project executive programs and systems business and creative marketing communications advertising sales - author and translator of 7 Professional - Member of national and international - offering more than 900 hours of courses and workshops, and practical administrative organizations and companies and national and international institutions - executive and technical cooperation with different prestigious and well-known international brands - offering more than 100 specialized paper title - more than a dozen lectures in various seminars - some guests and expert TV and radio programs - Member of Editorial Board of various publications and ....
صفحه نخست Home پروفایل مدیر وبلاگ Director Profile Blog پست الکترونیک Email آرشیو وبلاگ Blog Archive عناوین مطالب وبلاگ Titles Web Blog
پیوندهای روزانه Daily Links سمینارها و سخنرانی های خویه Seminars and lectures Khvyh دپارتمان بازاریابی و فروش خویه Marketing & Sales department Khvyh سمینارها و کنفرانس های خویه Seminars and conferences Khvyh کلاس های آموزشی علی خویه Ali Khvyh classes خدمات تیم علی خویه Services team's Khvyh مصاحبه های علی خویه Ali interviews Khvyh مقالات علی خویه 3 Articles Ali Khvyh 3 مقالات علی خویه2 Articles Ali Khvyh 2 کتاب های علی خویه Books Ali Khvyh رزومه علی خویه ali khooyeh CV Ali ali khooyeh CV Resume Khvyh آرشیو پیوندهای روزانه Skin
نوشته های پیشین Previous posts فروردین 1389 Persian date Farvardin 1389 اسفند 1388 Persian date Esfand 1388 بهمن 1388 Persian date Bahman 1388 دی 1388 Persian date Dey 1388 آذر 1388 Persian date Azar 1388 آبان 1388 Persian date Aban 1388 مهر 1388 Persian date Mehr 1388 شهریور 1388 Persian date Shahrivar 1388 مرداد 1388 Persian date Mordad 1388 تیر 1388 Persian date Tir 1388 خرداد 1388 Persian date Khordad 1388 اردیبهشت 1388 Persian date Ordibehesht 1388 فروردین 1388 Persian date Farvardin 1388 اسفند 1387 Persian date Esfand 1387 بهمن 1387 Persian date Bahman 1387 دی 1387 Persian date Dey 1387 آذر 1387 Persian date Azar 1387 آبان 1387 Persian date Aban 1387 مهر 1387 Persian date Mehr 1387 شهریور 1387 Persian date Shahrivar 1387 مرداد 1387 Persian date Mordad 1387 تیر 1387 Persian date Tir 1387 خرداد 1387 Persian date Khordad 1387 اردیبهشت 1387 Persian date Ordibehesht 1387 فروردین 1387 Persian date Farvardin 1387 اسفند 1386 Persian date Esfand 1386
آرشیو موضوعی Archives کتاب های علی خویه Books Ali Khvyh سخنرانی های انگیزشی خویه Motivational speeches Khvyh مهندسی بازار و بازاریابی Market Engineering and Marketing تئوری ها سبک های تبلیغات و بازاریابی Theory style advertising and marketing مهندسی تبلیغات و ارتباطات بازاریابی Engineering Advertising and Marketing Communications ای آر پی در بازاریابی فروش تبلیغات R. seeking a Marketing Sales Advertising تبلیغات و بازاریابی پست مدرن Advertising and Marketing post-modern منابع بازاریابی تبلیغات و ارتباطات Resources Marketing Advertising and Communications سمینارها و سخنرانی های علی خوبه Seminars and lectures's good ارتباطات بازاریابی یکپارچه IMC IMC Integrated Marketing Communications روانشناسی بازاریابی فروش و.. Sales and marketing psychology .. پیشبرد فروش Sales promotion مدیریت و مهندسی برند Brand Management and Engineering مدیریت زنجیره تامین scm Supply chain management scm تحقیقات بازاریابی Marketing Research استانداردسازی Standardization تبلیغات خلاق Advertising creative تاکتیک ها و تکنیک های فروش و تبلیغات Tactics and techniques of sales and advertising خدمات مشاوره تبلیغات به صورت آنلاین Consulting services to online advertising اخبار خویه News Khvyh راز تجارت Trade Secret مدیریت و مهندسی رسانه Media Management and Engineering مشاور بازاریابی تبلیغات Advertising marketing consultant کلاس طراحی و چیدمان فروشگاه Store layout and design class هوش مصنوعی در بازاریابی Artificial Intelligence Marketing کلاس مدیریت و مهندسی فروش Classroom management and sales engineering مهندسی فروش و تبلیغات Engineering sales and advertising مهندسی رسانه Media Engineering بازاریابی خلاق Creative Marketing فروش خلاق Creative Sales
پیوندها Links MRP MRP jmr jmr 1to1media 1to1media adnews.ir adnews.ir ibelieveinadv ibelieveinadv adweek.blogs adweek.blogs tutorialblog tutorialblog advercross.mihanblog advercross.mihanblog sigmagroup.mihanblog sigmagroup.mihanblog marketingpower marketingpower khresmeh.blogfa khresmeh.blogfa .marketing.org . Marketing.org marketingterms marketingterms hemmy.net hemmy.net adweek.com adweek.com .brandweek.com . Brandweek.com adpulp.com adpulp.com advergirl advergirl adverganza.blogspot adverganza.blogspot madvertisingblog madvertisingblog iyifikir.blogspot iyifikir.blogspot adnerd adnerd adarena.blogspot adarena.blogspot adarena adarena adtothebone adtothebone adjab.com adjab.com adver eye adver eye marketallica marketallica 10adjournal 10adjournal got-ads.blogspot got-ads.blogspot admashup admashup wanadman.blogspot wanadman.blogspot eplantao.blogspot eplantao.blogspot mastercom.over-blog mastercom.over-blog ad2date.blogspot ad2date.blogspot creativereview. creativereview. adblogarabia adblogarabia adsilike.blogsp adsilike.blogsp advergbabble.spot advergbabble.spot best ads on tv.com best ads on tv.com pingmag.jp pingmag.jp advertising.utexas advertising.utexas .adslogans . Adslogans commercial-archive commercial-archive topic ad 11 topic ad 11 csauce.wordpress csauce.wordpress myinterestingfiles myinterestingfiles myinterestingfiles2008 myinterestingfiles2008 funtuna.blogspot funtuna.blogspot untuna.cool untuna.cool untuna.funny untuna.funny coolmarketingthoughts coolmarketingthoughts .buzzismedia . Buzzismedia 16h12.com 16h12.com thirdwayblog thirdwayblog creativity-online creativity-online guerrilla-innovation guerrilla-innovation nytimes.com/media nytimes.com / media .ipa.co.uk . Ipa.co.uk japanmarketingnews japanmarketingnews advertisingfo spot advertisingfo spot adverlab.blogspot adverlab.blogspot .adpunch . Adpunch brandnoise.typepad brandnoise.typepad adpulp adpulp imc refrence imc refrence coolbusinessideas coolbusinessideas businessweek businessweek business inovation business inovation adjournairan adjournairan
RSS RSS
POWERED BY POWERED BY BLOGFA.COM BLOGFA.COM


مترجم وب سایت

دوشنبه 16 فروردين 1389
اگر راهنما نداشته باشي، به هر راهي ممکن است بروي


_addload(function(){_setupIW();_csi('fa','en','http://alikhooyeh.blogfa.com/8810.aspx');});